SCIENTIFIC APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF QUALITY MANAGEMENT IN THE UNIVERSITY

Author(s): 
List of sections: 
Theory and methodology of professional education
Mounth / Year: 
2017, May
Issue of the journal: 
13
Pages: 
32-35
Type of the article: 
Scientific article
Code: 
U.D.C 378
Abstract: 

The author has analysed the existing scientific approaches to quality management in a higher education institution. The author believes that in the course of development of an integrated quality management system in a higher education institution it is advisable to use several closely interrelated approaches.

Keywords: 
approach, management, quality of education, students, monitoring
References: 

1. Adler Yu.A. Vuz i nyne tam… [The university is still there…], Yu.A. Adler., Standarty i kachestvo [Standards and quality]. - 2002., No. 4., pp. 66–68.
2. Adol'f V.A. Obnovleniye protsessa podgotovki pedagogov na osnove modelirovaniya professional'noy deyatel'nosti: monografiya [Enhancing the process of training teachers on the basis of the professional activity modelling: monograph]., V.A. Adol'f, I.Yu. Stepanova; RIO KSPU named after V.P. Astaf'yeva, 2005. – 218 p.
3. Antropov V.A. Upravleniye kachestvom podgotovki spetsialistov v obrazovatel'nykh uchrezhdeniyakh zheleznodorozhnogo transporta [Quality management in relation to training specialists in educational institutions of the railway transport]., V.A. Antropov, N.N. Kiseleva, V.L. Nesterov. – Moskva., GOU «Uchebno-metodicheskiy tsentr po obrazovaniyu na zheleznodorozhnom transporte» ["Academic and Methodological Centre of Education in the Railway Transport"], 2010. – 246 p.
4. Bordovskiy G.A. Upravleniye kachestvom obrazovatel'nogo protsessa: monografiya [Educational process quality management: monograph]., G.A. Bordovskiy, A.A. Nesterov, S.Yu. Trapitsyn. – Sankt-Peterburg., Publ. of RSPU named after A.I. Gertsena, 2001. – 359 p.
5. Gulay O. Neperervna osvíta – umova formuvannya visokokvalífíkovanogo fakhívtsya [Continuous education - a condition of formation of a highly qualified specialist]., O. Gulay., Vísnik L'vívs'kogo uníversitetu : zb. nauk. pr. Ser.: Pedagogíchna [Bulletin of the Lviv University: Collection of scientific papers. Series: Pedagogics], 2010., Issue. 26., pp. 3–10.
6. Zadorozhniy A.V. Problemi yakostí v sistemí vishchoí̈ osvíti [Problems of quality in the higher education system]., A.V. Zadorozhniy, O.V. Grabovs'kiy, Í.V. Osadchuk., Sistemi obrobki ínformatsíí̈: zb. nauk. pr. [Information processing systems: Collection of scientific papers]. – Kharkív., KHUPS, 2011., No. 6., pp. 51–53.
7. Moiseyev A.M. Kachestvo upravleniya shkoloy: kakim ono dolzhno byt' [The quality of school management: what it should be like]., A.M. Moiseyev. – Moskva., September, 2001. – 160 p.
8. Novyye rezul'taty obrazovaniya: tekhnologii proyektirovaniya, izmereniya i otsenki kachestva: monografíya [New results of education: technologies of designing, measurement and assessment of quality: monograph]., N.A. Trubitsyna, N.A. Baranova, T.M. Bannikova, A.V. Glazkova. – Izhevsk., Izd-vo «Udmurtskiy universitet» [Publishing of "Udmurt University"], 2011. – 214 p.
9. Salimova T.A. Samootsenka kak instrument upravleniya kachestvom v vuze [Self-evaluation as a quality management tool in the university]., T.A. Salimova, N.SH. Akhmetova., Standarty i kachestvo [Standards and quality]. – 2002., No. 4., pp. 49–51.
10. Khlebosolova O.A. Kachestvo shkol'nogo geograficheskogo obrazovaniya i sposoby yego otsenki., monografiya [Quality of school-based geographical education and methods to assess it., Monograph]., O.A. Khlebosolova; Ryaz. st. un-ty named after S.A. Yesenina [Ryazan State University. S.A. Yesenin]. – Ryazan'., 2007. – 152 p.